[1]
Amatullah, R.S., Ritonga, A.W., Pitriyani, P., Nabila Aulia Nursalma and Desriliwa Ade Mela 2023. Konsep Pendidikan Islam dalam Al-Qur’an: Studi Analisis Tafsir Ibnu Katsir. Ulumul Qur’an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir. 3, 2 (Oct. 2023), 173–186.