Ida Fitri Nabila (2023) “Telaah Sumber Rujukan Pada Kisah Ashab al-Qaryah [Qs. Yasin [36]: 13-30] Perspektif Bisri Musthofa”, Ulumul Qur’an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, 3(2), pp. 187–200. vailable at: https://ojs.stiudq.ac.id/JUQDQ/article/view/147 (ccessed: 20June2024).